Nieuwbouwwoningen op locatie ‘Het Mierennest’

Plegt-Vos werkt momenteel aan een nieuwbouwplan op de locatie waar voorheen het schoolgebouw en kinderdagverblijf ‘het Mierennest’ stond. Dit gebouw is in 2019 gesloopt.

Plegt-Vos is voornemens om hier 9 nieuwbouw koopwoningen te realiseren; 4 rijwoningen langs de Luitzen Wagenaarstraat en 5 rijwoningen langs de Kempenaerssingel. Vóór de woningen aan de Kempenaerssingel komt een openbare groenstrook. De grote boom die daar op de hoek staat zal behouden blijven. Volgens planning zullen de woningen in de zomer van 2021 in verkoop gaan en zullen ze in 2022 gebouwd worden.

De direct omwonenden worden middels een brief geïnformeerd en uitgenodigd om op de plannen te reageren.

Wijkvernieuwing

Speeltuinen

Kinderopvang

Le Roy tuin