Behoud het goede en verbeter dat wat minder goed is.

Geachte lezer, voor u ligt de wijkvisie van Heerenveen-midden. Deze wijkvisie is tot stand gekomen door bewoners van de wijk op initiatief van het wijkplatform Heerenveen-midden. Het opbouwwerk van Caleidoscoop heeft het proces begeleid.