Behoud het goede en verbeter dat wat minder goed is.
Geachte lezer, voor u ligt de wijkvisie van Heerenveen-midden.
Deze wijkvisie is tot stand gekomen door bewoners van de wijk
op initiatief van het wijkplatform Heerenveen-midden.
Het opbouwwerk van Caleidoscoop heeft het proces begeleid.