Kascontrole de Kempenaer 2021
Op 29 maart heeft de kascommissie de stukken gecontroleerd en goedgekeurd.
Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar:
penningmeester@heerenveen-midden.nl

Om de stukken in te zien klikt u op onderstaande tekst.

Afrekening 2020 wijkbelang