Bestuur

Wim Swart
voorzitter

Menze Schaafsma
secretaris

Stoffel Holkema
penningmeester

Wilfried Verweij
Beheercommissie

Sietse de Haan
Activiteitencommissie

Hans van Rijs
Groen/grijs commissie

Vacature

Vacature