Loopbrug wordt verwijderd

Loopbrug Oranje Nassaulaan in Heerenveen wordt verwijderd
                        
                                                                            

Wethouder Jaap van Veen van de Gemeente Heerenveen en voorzitter Tineke Hempenius van de Stichting TIJD (beheerder van de Le Roy tuin) hebben op 31 oktober j. l. een handtekening gezet onder een document waarin aanvullende afspraken zijn gemaakt over het onderhoud aan de Le Roy tuin. Ook is afgesproken dat een deel van het stuk grond bij de Rembrandtlaan/Oranje Nassaulaan aan de Le Roy tuin zal worden toegevoegd. Dit ter compensatie van het verdwijnen van de loopbrug over de Oranje Nassaulaan waardoor de looproute naar Oranjewoud komt te vervallen.

Inmiddels zijn vrijwilligers, waaronder Willem Mulder en Peter Wouda, bezig om de knelpunten op te lossen. Dat is nog wel even wat werk, dus ze kunnen nog wel een handje gebruiken om de le Roy tuinen toegankelijker te maken voor mensen die minder mobiel zijn door hun handicap. Men kan zich elke woensdagochtend melden bij Peter Wouda van stichting TIJD op de Jan Mankeslaan of via mail op p.wouda@stichtingtijd.nl

Meer te lezen op Toegankelijkheid tuinen van Le Roy

Doneer een boom
Ieder jaar worden er in de Le Roy tuin een aantal bomen geplant. Vaak zijn dit fruitbomen van oude rassen, maar het kunnen ook andere bomen of struiken zijn. Om dit te kunnen financieren is het vanaf nu mogelijk om een boompje te doneren. Dit kan al vanaf € 10,-
Het mooiste is dat u in maart 2021 zelf aanwezig kunt zijn om uw boompje te planten!

Le Roy tuin landelijk voorbeeldproject biodiversiteit
De Le Roy tuin in Heerenveen is een voorbeeldproject van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Dit is een landelijke organisatie die er voor wil zorgen dat de biodiversiteit in Nederland groter wordt. 19 organisaties werken daarin samen, en brengen allerlei projecten in kaart die de biodiversiteit verhogen, waaronder dus ook de Le Roy tuin.

Meer info: zie www.leroytuin.nl
En ook https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/project/ecokathedraal-le-roy-tuin-01916