Loopbrug wordt verwijderd

Loopbrug Oranje Nassaulaan in Heerenveen wordt verwijderd
                        
                                                                            

Wethouder Jaap van Veen van de Gemeente Heerenveen en voorzitter Tineke Hempenius van de Stichting TIJD (beheerder van de Le Roy tuin) hebben op 31 oktober j. l. een handtekening gezet onder een document waarin aanvullende afspraken zijn gemaakt over het onderhoud aan de Le Roy tuin. Ook is afgesproken dat een deel van het stuk grond bij de Rembrandtlaan/Oranje Nassaulaan aan de Le Roy tuin zal worden toegevoegd. Dit ter compensatie van het verdwijnen van de loopbrug over de Oranje Nassaulaan waardoor de looproute naar Oranjewoud komt te vervallen.

Inmiddels zijn vrijwilligers, waaronder Willem Mulder en Peter Wouda, bezig om de knelpunten op te lossen. Dat is nog wel even wat werk, dus ze kunnen nog wel een handje gebruiken om de le Roy tuinen toegankelijker te maken voor mensen die minder mobiel zijn door hun handicap. Men kan zich elke woensdagochtend melden bij Peter Wouda van stichting TIJD op de Jan Mankeslaan of via mail op p.wouda@stichtingtijd.nl

Meer te lezen op Toegankelijkheid tuinen van Le Roy