Werk aan speelplekken van start

Werkzaamheden beweegroute Karst de Jongweg

Sporten en bewegen is niet alleen goed voor de gezondheid, het is ook gewoon
heel leuk om te doen.
Deze week starten we met de realisatie van een beweegroute.
Deze herinrichting is een onderdeel van uitvoering van de buurtkansenkaart.
Buurtkansenkaart
Wijkbelang Heerenveen-Midden en buurtvereniging Saskia hebben samen met
inwoners, ondersteund door de gemeente Heerenveen en in samenwerking met de
adviseurs van bureau OBB, een buurtkansenkaart gemaakt voor bewegen, ontmoeten
en spelen (BOS) in Heerenveen-Midden.
Op de kansenkaart staan de plekken waar we samen iets willen gaan doen om de wijk
mooier maken.
Sommige plekken worden opgeknapt of krijgen een andere inrichting, maar er zijn ook
nieuwe plekken en routes.
Op de kaart kun je zien wat er bij jou in de buurt gaat gebeuren. Wanneer begonnen
wordt, kun je hierover lezen in de wijkkrant en op de site van Wijk Heerenveen-Midden.
Wat gaat er gebeuren?
Langs het pad tussen de Karst de Jongweg en Sportstad worden toestellen geplaatst die
uitnodiging tot bewegen.
Het hele parcours is 1,5 km. Een korter rondje van een 1 km is ook mogelijk.
De beweegroute is samengesteld door de buurtsportcoaches van de gemeente Heerenveen.
Langs de route komen bordjes met een QR die doorverwijst naar filmpjes waarop
de buurtsportcoaches oefeningen voordoen.
.
Uitvoering
De uitvoering start in de week van 1 november.
Nieuwsgierig naar wat er verder in de wijk gebeurt?
Kijk dan op de buurtkansen kaart op www.maakhet.nl.
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met
wijkbeheer Heerenveen Midden, telefoonnummer: (0513) 617784
of e-mail: zuid@heerenveen.nl

https://wijkheerenveenmidden.nl/wp-content/uploads/2021/10/Beweegroute-Karst-de-Jongweg.pdf

bb-Ete Kuipers

Meester Halbe Binnertsstraat ontwerp

bb-Jan Mankeslaan

Jan Mankeslaan ontwerp