Veilig wonen in Heerenveen-midden

Als inwoner van Heerenveen-midden kun je hier ook aan meewerken door je aan te melden bij één van de WhatsApp buurtpreventiegroepen. Er zijn inmiddels 10 WhatsAppgroepen verdeelt over onze wijk. Elke groep heeft een beheerder die er voor zorgt dat alles in zo’n groep volgens de geldende regels verloopt. Er is in elke straat/wijk in jou buurt een wel een groep waar jij je bij kan aanmelden. De WhatsApp buurtpreventiegroepen zijn er om verdacht gedrag te signaleren en te melden. Buurtbewoners die lid zijn van deze groep, kunnen elkaar snel op de hoogte brengen van alarmerende situaties zoals een inbraak, vernielingen of een verdacht persoon in de buurt. De beheerders van de WhatsApp groepen staan via een WhatsAppgroep ook weer met elkaar in verbinding. Hierdoor kan bij calamiteiten de hele wijk snel op de hoogte worden gebracht. Hoe meer deelnemers, hoe meer ogen en oren er over onze wijk waken.

Aanmelden voor een WhatsAppbuurtpreventiegroep  kan heel gemakkelijk  via  een  appje  of telefoon naar nr.   0630287142

Voor meer informatie kun je terecht op de website van de gemeente Heerenveen:

https://www.heerenveen.nl/wonen/veiligheid/veilig-in-heerenveen