Beste plaatselijk belangen,

Namens de gemeenten Opsterland, Heerenveen, Smallingerland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf zijn wij bezig met een onderzoek naar het hoofdfietsnetwerk in Zuidoost Fryslân. In dit onderzoek bekijken we wat de hoofdstructuur in het gebied is en aan welke inrichtingseisen deze moet voldoen. Vervolgens komen we tot een lijst met verbetermogelijkheden voor de korte termijn (quick win) en de lange termijn.

Om zoveel mogelijk informatie uit de omgeving op te halen hebben we een enquête opgesteld, het zou fijn zijn als jullie deze kunnen delen met jullie achterban. De enquête is te vinden op: https://www.roelofsgroep.nl/fietseninzuidoostfryslan