Tweede Omgevingsdialoog Heerenveen

Op 28 mei vond in Zalencentrum Trinitas de tweede Omgevingsdialoog plaats over de gemeentelijke
Omgevingsvisie. Inwoners van Heerenveen gingen met elkaar en met verschillende deskundigen in
gesprek over de aanpak van de verschillende opgaven die in de toekomst in het gebied gaan spelen.
Daarbij werden aan zeven thematafels verschillende oplossingsrichtingen besproken.