Stichting Wijkbelang Heerenveen-midden jaarverslag 2018

Er is hard gewerkt aan een compleet nieuwe organisatie, waarin het Wijkplatform en wijkcentrum de Kempenaer samen opgaan. Medio 2018 werden de statuten van de stichting gewijzigd en werd de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Wijkbelang Heerenveen-midden. B&W van Heerenveen verstrekte ons met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 het volledige mandaat over huur en exploitatie van het Wijkcentrum De Kempenaer.