Hoe veilig is onze wijk

Op deze informatieavond waren ongeveer 50 mensen aanwezig. Voorzitter Wijkbelang Wim Swart opende 8 uur de avond met een hartelijk welkom voor alle aanwezigen en lichtte het programma voor deze avond toe.

Wijkagenten Johannes Bron en Jan Graafstra, ook wel bekend als de Twee J’s  hielden een powerpoint presentatie over veiligheid. O.a. over hun werk als wijkagent, hoe je verdachte personen en situaties kunt herkennen en hoe je als bewoners kunt meehelpen aan de veiligheid. Ook benadrukten zij dat je als bewoner bij verdachte of gevaarlijke situaties  best wel het 112 alarmnummer mag bellen in plaats van het landelijke politienummer  0900-8844.

Vervolgens kwam Bernd Jager aan de beurt om ons voor te lichten over Whatsapp buurtpreventie. Dit zijn whatsapp groepen in een buurt of wijk waar buurtbewoners elkaar kunnen attenderen op verdachte en alarmerende situaties in de buurt  d.m.v  chatberichten.

Bij escalatie van deze situatie zal men de politie inschakelen. Volgens Jetze Walda, die dit in wijk de Greiden heeft opgezet  is de criminaliteit sindsdien  met 30% terug gedrongen.

De gemeente wil bij het realiseren van deze whatsapp groepen graag ondersteuning geven.

Na de pauze kwam de verkeersveiligheid aan bod. Hiervoor was verkeersdeskundige Peter Gerrits  uitgenodigd. De Burg. Falkenaweg stond hier in centraal. Er kwamen veel vragen vanuit de zaal. De gemeente heeft toegezegd samen met de  werkgroep B.F.weg  tot een plan te komen voor een veiligere  B.F.weg.  De realisering hiervan zal niet eerder worden dan in 2021. Jan van der Heide van de werkgroep B.F. weg  presenteerde d.m.v. een powerpoint  de  ideeën hoe  de  B.F.weg er volgens hun uit zou kunnen komen te zien.

Nadat iedereen hartelijk werd bedankt voor de medewerking  en  voor  de sprekers nog een bloemetje  werd deze  geslaagde avond tegen 22.30 beëindigd.

Foto’s van deze avond  staan op deze website onder activiteiten/fotoalbums. ( link: klik hier )