Voorlichtingsbijeenkomst over Veiligheid

Dinsdagavond 6 november om 20.00 uur is er een info avond met als thema

“HOE VEILIG IS ONZE WIJK”

Wijkagent Johannes Bron zal met een powerpoint presentatie een beeld schetsen hoe het is gesteld met de veiligheid in onze wijk. Aan de hand van statistieken en bevindingen belooft dit een interessante presentatie

Bernd Jager, beleidsadviseur openbare orde en veiligheid komt ons voorlichten over Whatsapp. buurtpreventie.

De werkgroep Herstructurering B.F. weg  komt hun hun ontwerp voor een veiligere B.F. weg presenteren.

Verkeersdeskundige Peter Gerrits geeft een voorlichting over  verkeersveiligheid in en rond de wijk Heerenveen-midden.

Het belooft al met al  een zeer interessante avond te worden en zeker de moeite waard om hierbij aanwezig te zijn. Bovendien kunt u hier ook a uw vragen en ideeën kwijt voor een veilige en mooiere wijk Heerenveen-midden.