“Dementie, we krijgen er allemaal mee te maken”

Met deze titel houdt Wijkbelang Heerenveen-midden een
voorlichtingsbijeenkomst voor haar wijkbewoners en belangstellenden.
(niet-wijkbewoners vooraf graag aanmelden i.v.m. ruimte zaal op:
activiteiten@wijkheerenveenmidden.nl

Loek Punt, voorzitter Alzheimer Nederland afdeling Friesland geeft voorlichting
over vergeetachtigheid en dementie.
Psycholoog Jelte Pasma vertelt iets over het project Dementievriendelijk
Heerenveen, hoe we dit op meerdere plekken in Heerenveen vormgeven en
wat ieder daar aan kan bijdragen.

Angelique Uiterwijk, opbouwwerker Caleidoscoop vertelt aansluitend over
hoe wehelpen.nl  hier in past en gaat de infobalie van wehelpen.nl in de
Kempenaer introduceren.

Deze avond wordt gehouden op:

dinsdag 23 oktober van 20.00 – 22.00 uur
In: Wijkcentrum de Kempenaer
Dr. Wumkeslaan 4 8442EM Heerenveen

Inlichtingen over deze avond: tel: 0630287142
email: activiteiten@wijkheerenveenmidden.nl