Tijdens de gemeenteraadsverkiezing hebben we de kiezers in de Kempenaer gevraagd om een enquête in te vullen.

105 personen hebben hier gehoor aan gegeven. Hier de hoogste srores:

70% wil graag info over de wijk.

61% heeft de nieuwsbrief gelezen.

55% is op de hoogte van wat wij doen.

48% wil ‘markt’ voor en door de wijk.

Wij gaan hier mee aan de slag. De gehrele uitslag ligt ter inzage in de Kempenaer en komt t.z.t op de website.